arap dili ve edebiyatı dergisi
Anasayfa Kısa Kısa Kısa Kısa: Ömer b. Ebî Rebîa

Kısa Kısa: Ömer b. Ebî Rebîa

Blogger Cuma Tanık
215 Kez Okundu

Emeviler döneminde yaşamış Ömer b. Abdillâh b. Ebî Rebîa b. el-Mugīre el-Kureşî el-Mahzûmî (ö. 93/711-12), Kureyş kabilesinden olup döneminin en meşhur şairlerindendir. Gazel türü şiirin öncüsü sayılmaktadır. Şiirlerinde daha çok aşk, şarap ve cinsellik temalarını işlemiştir. Cerîr, el-Ferazdak ve el-Ahtal’ın çağdaşıdır.

Şairden bazı beyitler:

I.

Güzelliğinin yoktur eşi benzeri

Yüzünün güzelliği kamaştırır gözleri

II

Seviyor musun onu diye sordular? Hem de nasıl!

Kum, çakıl ve toprak tanesi kadar!

Bir yorum yazın